Aleš Leznar

Přihlašovatel /vydavatelAleš Leznar
Grafik/fotografAleš Leznar
Malíř, ilustrátor a grafik vydává svůj autorský kalendář. Inspirují ho každodenní situace, které interpretuje svým nezaměnitelným způsobem. Lidskou figuru začleňuje do specifického kontextu. V obrazech používá často nadsazenou perspektivu.