Květiny ve váze

Přihlašovatel /vydavatelIva Vodáková - Durabo
Grafik/fotografJan Pánek / Depositphotos
Vytvořili jsme kalendář tak, aby vynikly ty nejpůvodnější zdroje dobré polygrafie: dobrý tiskař a grafik, kvalitní barvy a čistý bílý papír. Nepoužili jsme žádné další zušlechtění, aby se projevila jen přirozená krása přírodních motivů.