MUŽI A KOLO – reklamní cyklistické plakáty z 19. a 20. století

Přihlašovatel /vydavatelVydavatelství Jiří Říha
Grafik/fotografrůzní autoři / Milada Hartlová
Přelom 19. a 20. století byl zlatým věkem cyklistiky, automobilismu, letectví, fotografie a techniky vůbec. Doprovázely ho reklamní plakáty, které propagovaly značky a vznikaly i nejrůznější firemní slogany. Reklamní plakáty, které jsou skvostnými uměleckými díly, vytvářeli nejrenomovanější umělci tehdejší doby. Vedle tradičního kalendáře s ženami přidalo letos poprvé Vydavatelství Jiří Říha i mužskou verzi ve stejné grafické podobě. Propagátorem kol a jejich značek není tentokrát krásná mladá žena, ale neméně pohledný mladý muž. Měsíční kalendář je celobarevný, obsahuje 14 listů, tištěný je na kvalitním papíru 250 g a má jednoduché kalendárium. Na posledním listu je přehled všech dvanácti plakátů se jmény autorů, jejich názvy a rokem zhotovení.