PARNÍ LOKOMOTIVY SDCF na litografiích akad. malíře Jiřího Boudy

Přihlašovatel /vydavatelVydavatelství Jiří Říha
Grafik/fotografJiří Bouda / Milada Hartlová
Severní dráha císaře Ferdinanda byla první parostrojní železnicí vybudovanou na našem území a jednou z největších soukromých drah v bývalé monarchii. Dne 6. června 1839 po ní přijel z Vídně do Břeclavi první vlak a 7. července téhož roku pak dorazil první vlak z Vídně až do Brna. V tomto kalendáři z Vydavatelství Jiří Říha je tak díky Jiřímu Boudovi věrně zachycena nejstarší etapa železniční historie. Prezentují ji lokomotivy: Koloss, Austria, Vulcan, Columbus, Jupiter, Pluto a Deukalion. Jedná se o unikátní vyobrazení vůbec prvních parních lokomotiv, které se nedochovaly a existuje k nim jenom minimum technických podkladů. Reprodukce litografií doprovází hodnotné texty od Ing. Jindřicha Beka, který byl uznávaným československým odborníkem na historii železnic.